ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.38 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.88 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.38 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.38 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน