ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน