ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคำอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
16 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
17 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน