ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน