ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดมสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนว่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน