ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.25 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก้งยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคำสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
24 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน