ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโนนสนาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน