ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
12 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
13 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
14 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน