ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน