ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคำสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านซำงู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 59 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านคำบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 56 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน