ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนพิชัยศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
15 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านแก้งขอ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านบัวเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน