ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.60 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.40 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
26 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน