ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน