ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน