ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประหูต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 12  
15 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน