ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.83 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.41 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75.03 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68.60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67.97 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66.79 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65.05 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63.48 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58.44 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58.38 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 53.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 52.88 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 52.35 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50.72 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 44.98 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านกวางดีด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40.28 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 23  
28 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน