ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.29 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72.51 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66.69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66.54 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65.54 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61.97 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61.89 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60.54 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55.71 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 54.86 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 53.77 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 53.11 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 52.54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 52.51 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 52.06 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 51.60 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 51.34 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50.71 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50.63 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 48.74 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านประหูต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 47.77 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 47.31 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 46.26 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 45.60 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน