ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าโมง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 59.20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55.40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 54.58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 52.97 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 51.76 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 48.18 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 47.27 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 45.78 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 45.45 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 45.31 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 43.78 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 43.64 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 42.93 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 42.46 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
19 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน