ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาโม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านยางกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
28 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน