ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
15 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน