ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน