ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน