ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านตาโม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 14  
19 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 14  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน