ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน