ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน