ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาส่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านแสนถาวร สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน