ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าตาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านขอนแป้น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแสนถาวร สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน