ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาส่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนศิริเกษวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านแสนถาวร สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนเจริญศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน