ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน