ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านประหูต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
18 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน