ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าโมง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
14 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
15 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน