ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
16 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
17 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน