ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านซำงู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  
18 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน