ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศิริเกษวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านแสนถาวร สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 22  
25 โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
26 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
27 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
28 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน