ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านซำงู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน