ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าตาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดมสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาส่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 20  
25 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 20  
26 โรงเรียนบ้านแก้งขอ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
28 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
29 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน