ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 22  
25 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน