ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนเจริญศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 15  
18 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านนาแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
29 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน