ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
20 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน