ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขอนแป้น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน