ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านนาส่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
7 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนเจริญศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนกอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคำบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 59 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 57 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 56 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน