ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
24 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
25 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน