ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแสนถาวร สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน