ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
18 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน