ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 376
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.14 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.57 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.71 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.57 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน