ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าโมง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
11 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน