ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 400
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอุดมสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
9 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน