ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านขอนแป้น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 56 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน