ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซำงู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน