ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน